Fundacja zdobywa środki na realizacje swoich celów poprzez:

  • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, gospodarczymi, samorządami, krajowymi i zagranicznymi, oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  • Współpracę z innymi, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami oraz organizacjami realizującymi cele odpowiadające celom fundacji.

 

  • Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  1. Wykonywanie i wprowadzanie do wnętrz oraz krajobrazu elementów zielonej infrastruktury
  2. Organizowanie szkoleń z zakresu wykonywania elementów zielonej infrastruktury.
  3. Organizowanie szkoleń z zakresu oceny stanu fizjologicznego roślin oraz monitorowania elementów zielonej infrastruktury.
  4. Wykonywanie badań naukowych z zakresu oceny stanu fizjologicznego roślin i ich reakcji na czynniki środowiskowe.