Aktualnie nie prowadzi żadnych projektów realizowanych ze środków pochodzących z zewnątrz.

Nasze badania:

Pomiary w centrum Łodzi

Badania nad właściwościami czyszczącymi mchów wykonywane były niejednokrotnie m. in w Chinach, Indiach, Japonii Czy Niemczech. Nie da jednak się jednoznacznie stwierdzić, ile zanieczyszczeń absorbują mchy z powietrza. Na ich skuteczność wpływają m.in. temperatura,...

Cały zysk z prowadzonej przez Fundację działalności jest przeznaczony na jej cele statutowe.

 

Celem Fundacji jest:

  1. Ochrona środowiska,
  2. Promocja oraz propagowanie elementów zielone infrastruktury,
  3. Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych oraz oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego,
  4. Inicjowanie krajowej oraz międzynarodowej współpracy sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi oraz promowaniu zielonej infrastruktury;
  5. Wspomaganie rozwoju naukowego i dydaktycznego związanego z ochroną środowiska oraz zieloną infrastrukturą,
  6. Upowszechnienie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych, służących realizacji zadań statutowych,
  7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  8. Aktywizowanie ludzi służące wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach „szeroko pojętej ochrony środowiska” oraz zielonej infrastruktury, zagadnienia łączenia teorii i praktyki w tym zakresie.