Aktualnie prowadzimy pomiary dotyczące wyboru najbardziej odpowiedniego podłoża do utrzymania mchów na ścianach wertykalnych. 

Badanie zaplanowane jest na 3 lata. Zastosowano 3 typy podłoży dla 3 gatunków mchów. Równocześnie sprawdzamy różne typy nawadniania.

Do oceny kondycji mchów wykonujemy pomiary fluorescencji chlorofilu. Dodatkowo wykonywany jest pomiar wymiany gazowej. Pozwoli nam to określić m.in. ilość absorbowanego dwutlenku węgla oraz parametr WUE (Efektywność wykorzystania wody).