Badania nad właściwościami czyszczącymi mchów wykonywane były niejednokrotnie m. in w Chinach, Indiach, Japonii Czy Niemczech.

Nie da jednak się jednoznacznie stwierdzić, ile zanieczyszczeń absorbują mchy z powietrza. Na ich skuteczność wpływają m.in. temperatura, wilgotność powietrza, światło, zawartość CO2 w powietrzu oraz gatunek wykorzystanego mchu. Są to warunki zmienne i również zmienna może być absorpcja mchów.

Jest oczywiście możliwe, aby określić średnią absorpcję w warunkach danego miasta oraz określenie jak efektywne są mchy w porównaniu z innymi roślinami.

Na podstawie wcześniejszych badań można jednak sugerować, że właściwości czyszczące mchów są dużo wyższe niż większości roślin. Odpowiednio utrzymane mogą być prawdziwymi „zielonymi płucami miasta”. Ich ogromna powierzchnia przypominająca gąbkę sprzyja osadzaniu się i absorpcji dużej ilości pyłów PM oraz metali ciężkich. Możemy postawić tezę, że mech żywi się zanieczyszczeniami, przetwarza je i w procesie fotosyntezy m.in. przy ich pomocy tworzy więcej mchu.

Pomiary w centrum Łodzi:

Od stycznia 2023 r do końca grudnia 2023 r. nasza fundacja wykona serię pomiarów pokazujących efektywność zastosowanych mchów w warunkach miasta Łodzi. Wyniki co miesiąc będą publikowane w formie wykresu na naszej stronie internetowej. Każdy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić i ocenić, czy mchy są dobrym rozwiązaniem do poprawy jakości powietrza w miastach.

Razem z naukowcami z SGGW będziemy wykonywać pomiary:

Zawartość pyłów zawieszonych PM

  1. zawartość pyłów zawieszonych PM 1
  2. zawartość pyłów zawieszonych PM 2.5
  3. zawartość pyłów zawieszonych PM10

(Niczym gąbka mchy całą swoją powierzchnią, razem ze składnikami odżywczymi znajdującymi się w powietrzu, pobierają wszystko inne co się w nim znajduje. W tym także duże ilości zanieczyszczeń.)

Zawartość metali ciężkich: metale ciężkie emitowane ze spalania paliw. Z samochodów

  1. pomiar zawartości metali ciężkich – Ołów
  2. pomiar zawartości metali ciężkich – Kadm
  3. pomiar zawartości metali ciężkich – Chrom

(Na podstawie analizy mchów można określić jakie zanieczyszczenia metalami ciężkimi znajdują się w danym miejscu.  W wielu krajach mchy wykorzystywane są jako tz. bioindykatory. Metale ciężkie osadzają się na mchach. Część z nich zostaje zaabsorbowanych i przyswojonych.)

Wymiana gazowa roślin

  1. pomiar absorpcji CO2
  2. efektywność wykorzystania wody WUE przez mchy

(Mech pobiera dwutlenek węgla, gdyż potrzebuje do go przeprowadzenia procesu fotosyntezy, dzięki temu mech jest gęstszy i może pobierać więcej zanieczyszczeń)

Pomiary fluorescencji chlorofilu

  1. określenie kondycji fizjologicznej zastosowanych mchów

(Jakość powietrza wpływa na kondycję mchów – im lepsza jakość powietrza, tym mech jest bardziej zielony. Jeśli mech jest narażony na wysoki poziom zanieczyszczeń, staje się ciemny i uszkodzony oraz wypełniony substancjami którymi nie chcemy oddychać)

Pomiar temperatury powietrza otaczającego moduł oraz przy mchu

  1. określenie wpływu MechoFiltrów na zwalczenie tz. wysp ciepła w miastach.

(Ze względu na posuwającą się urbanizację oraz zmniejszającą się powierzchnie terenów zielonych w ostatnich latach średnie temperatury w miastach znacznie się podwyższyły. Poprzez transpirację wody mchy ochładzają powietrze w gorące letnie dni)

Stacja pogodowa zainstalowana na module pomoże nam zinterpretować otrzymane wyniki.

Celem badania jest korelacja kondycji fizjologicznej mchu z ilością zaabsorbowanych zanieczyszczeń.