Zasada działania

 

 1. Otaczające powietrze osadza się na powierzchni mchu.
 2. W powietrzu znajdują się zanieczyszczenia.
 3. 1m2 mchu składa się z około 5 milionów małych listków. Jest jak „gąbka”.
 4. Na powierzchni mchu osadzają się zanieczyszczenia z powietrza.
 1.  
 • część zanieczyszczeń zostaje zaabsorbowanych przez mech
 • nie zaabsorbowane cząstki w trakcie podlewania zostają zmyte do zbiornika i zneutralizowane przez wodę
 

MechoFiltry mogą być samowystarczalne. Na szczycie modułu zainstalowany jest panel słoneczny który produkuje energię.

Wyprodukowana czysta energia służy do zasilania pompy odwadniającej mech, wiatraków poruszających powietrzem oraz do zasilania czujników monitorujących stan powietrza.

MechoFiltry mogą być samowystarczalne. Na szczycie modułu zainstalowany jest panel słoneczny który produkuje energię.

Wyprodukowana czysta energia służy do zasalania pompy nawadniającej mech, wiatraków poruszających powietrzem oraz do zasilania czujników monitorujących stan powietrza.

Stacja pogodowa mierzy dane dotyczące:

 • Temperatury powietrza
 • Wilgotności powietrza
 • Siły wiatru
 • Kierunku wiatru
 • Poziomy zanieczyszczenia cząstkami PM 1
 • Poziomy zanieczyszczenia cząstkami PM 2.5
 • Poziomy zanieczyszczenia cząstkami PM10

Z tyłu modułu zamontowana jest donica gromadzącą z powierzchni modułu wodę opadowa, która następnie wykorzystywana jest do podlewania.

Nawet gdy kilka modułów stoi obok siebie mogą pokazywać różne wartości. Spowodowane jest to nieustannym ruchem powietrza. Uśrednione pomiary powinny być bardzo zbliżone.