Dlaczego żywe mchy

 

Pierwsze mchu wyewoluowały około 5 milionów lat temu. Pojawiły się na ziemi dużo wcześniej niż drzewa. To one tworzyły atmosferę na ziemi. Mech ma prawdopodobnie najlepsze właściwości oczyszczające powietrze i dotleniające ze wszystkich roślin. Wynika to częściowo z ogromnej powierzchni roślin mchów – zasadniczo „zielonych płuc” wychwytujących wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, alergeny i szkodliwe cząsteczki. Mech i towarzyszące mu pożyteczne drobnoustroje w rzeczywistości „żywią się” tymi cząstkami. Ponieważ mech nie ma korzeni pobiera wszystkie składniki odżywcze z powietrza i wody.

Jest skuteczny jako filtr dzięki swojej ogromnej powierzchni (szacuje się, że na metr kwadratowy mchów przypada aż 5 milionów małych listków).

ODPORNE NA WYSYCHANIE

Wbrew powszechnej opinii mchy to organizmy odporne na odwodnienie. Nie mają korzeni a wodę i składniki odżywcze wchłaniają poprzez swoją całą powierzchnię. Fotosyntezę przeprowadzają tak długo, jak długo są nawilżone. Kiedy jednak wyschną, wchodzą w stan „uśpienia”, który może trwać nawet około roku.

Mchy chłoną wodę z atmosfery, przez deszcz, mgłę, a nawet z pary wodnej. Absorpcja „od dołu” jest również możliwa.

ODPORNE NA NISKĄ I WYSOKĄ TEMPERATURĘ

Mchy są również bardzo odporne na temperaturę. Potrafią przetrwać -30°C i + 60°C (w stanie suchym). Są niezwykle wytrzymałe.

NATURALNY FILTR BIOLOGICZNY

Pochłanianie składników odżywczych oraz wody poprzez całą ich powierzchnię skutkuje tym, iż są one bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza lub wody. Mogą być więc wykorzystywane jako wskaźniki biologiczne lub jako filtry.

ODPORNE NA SZKODNIKI ORAZ CHOROBY

Żyją na dnie lasu, gdzie mają wielu potencjalnych wrogów naturalnych: grzyby, bakterie, ślimaki, insekty czy gąsienice. Przez miliony lat mchy nauczyły się bronić przed wrogami.

Zawierają chroniące je przed nimi substancje. Może być to powód, że mchy wykazują również działanie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe.

Mech używany do wykonania modułów pochodzi z naszej szkółki mchów, znajdującej się w Polsce na lubelszczyźnie. „GOKE” to mech, który otrzymujemy nie niszcząc przyrody, jest uprawiany ludzkimi rękami przy użyciu technologii pochodzącej z Japonii. Posiada paszporty i jest legalny.